Річний звіт НАЗЯВО 2020

На виконання своєї місії та стратегічних цілей, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі — Національне агентство) у 2020 році продовжило роботу над удосконаленням процедури акредитації освітніх програм, розвитком внутрішніх систем забезпечення якості вищої освіти, консультативно-інформаційною роботою із стейкголдерами, спрямованою на поширення кращих практик освітньої діяльності. Упродовж 2020 року Національне агентство продовжило розвиток вітчизняної системи забезпечення якості в умовах нових викликів і загроз.

Річний звіт НАЗЯВО 2020

Опубліковано у Університет. Додати до закладок постійне посилання.