Про річний звіт Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-Могилянської академії

На сайті МБФ відродження КМА з’явився щорічний звіт за 2010 р. http://www.fund.ukma.edu.ua/2010.html, на який викладач НаУКМА Сергій Куделя відреагував своєю нотаткою на Facebook, передрукованою пізніше на сайті KMA [Insider] під назвою “Дерибан благодійних коштів НаУКМА у 2010 р.” http://insider.kma.in.ua/2011/08/deryban-2010/ Підкреслю, що як політика Фонду, так і політика НаУКМА є відкритою, тому регулярне оприлюднення такого роду інформації є загальним правилом. Подібна фінансова звітність по університету своєчасно публікується на внутрішньому сайті до річного звіту президента НаУКМА на Академічній конференції. Вона доступна всім членам могилянської громади і детально обговорюється на Академічних конференціях, а також у робочому порядку. Для прикладу подаю останню публікацію подібних матеріалів: http://victory.ukma.lan/news/index.php?itemid=89

Повертаючись до нотатки Сергія Куделі, яка починається словами “за традицією, значна частина минулорічних коштів була спрямована на відродження добробуту керівництва Академії і наближених до неї осіб”, коментую по черзі. Перше, витрати на оплату навчання дітей співробітників та членів Довірчої ради НаУКМА. Кожного року МБФ відродження КМА оплачує контрактне навчання тих дітей наших викладачів і співробітників, які не вступили до університету на загальних підставах. Це елемент соціального захисту працівників, які можуть бути впевнені, що їхні діти зможуть одержати освіту у Могилянці. Подібні правила існують в усіх ВНЗ, але в НаУКМА це робиться найбільш прозоро: діти співробітників, не вступивши на загальних підставах, не займають «чиєсь» місце на державному замовленні, а навчаються за контрактною формою. Тобто ці кошти однаково потрапляють в університет. Такі витрати здійснюються згідно з «Положенням про пільгову оплату освітніх послуг в НаУКМА дітям співробітників НаУКМА» (нижче додається).

Оплата навчання студентів, рекомендованих членами Довірчої ради НаУКМА, фактично відійшла у минуле. Сьогодні ці витрати пов’язані з раніше взятими на себе обов’язками з боку НаУКМА, коли членство у Довірчій раді було пов’язано винятково з благодійним фінансовим внеском. Зробивши певний внесок, член Довірчої ради міг рекомендувати на навчання котрогось з абітурієнтів. Останні два роки принципи формування і функціонування Довірчої ради НаУКМА були переформатовані. Участь у ній тепер не пов’язується безпосередньо з фінансовим внеском, тому можливість рекомендувати когось на навчання на контракті вже зникла. Загальна кількість дітей співробітників, зокрема  тих, не змогли вступити самі, з року в рік може суттєво відрізнятися.

Друге, витрати на закупівлю меблів для кабінету президента НаУКМА. Меблі у цьому кабінеті ніколи не оновлювалися. Вони являли собою продукцію кооперативів початку 1990-х років і повністю втратили будь-яку елементарну презентабельність, що також можна було сказати про підлогу і стіни. Це неприпустимо для офісу керівника університету, в якому постійно проводяться ділові зустрічі і переговори. Тому в кабінеті президента НаУКМА був зроблений звичайний ремонт і закуплені нові меблі.

Третє, витрати на відрядження президента НаУКМА до Відня пов’язані з тим, що Києво-Могилянська академія є повноправним членом Асоціації Європейських Університетів, платить членські внески (до речі, завжди за спонсорські кошти), бере участь у виборах тощо. Тому президент НаУКМА один раз на рік бере участь у конференціях АЄУ, після яких завжди з’являються відповідні публікації у пресі. Також президент НаУКМА вносить інформацію про головні тренди розвитку університетів країн ЄС у публічні та внутрішньоуніверситетські дискусії.

Четверте, виїзна стратегічна сесія керівництва НаУКМА була присвячена питанням стратегічного розвитку університету, а не «дерибану бюджету на наступний рік». Вона фактично проводиться раз на два роки, хоч це потрібно робити щороку. Стратегічна сесія 2010 року відбувалася протягом двох днів у м. Буча Київської області на одній з баз відпочинку за пільговими цінами. В ній, як і в попередній сесії, 2008 року,  взяли участь віце-президенти, декани, окремі професори і співробітники. Практика проведення стратегічних сесій є нормальною для кожного сучасного університету.

П’яте, зовсім невелика стаття витрат на «обслуговування членів Довірчої ради НаУКМА» була призначена на проведення щорічних зборів Довірчої ради. Цей орган вдіграє важливу роль у житті нашого університету. На цьому засіданні власне був сформований новий склад Довірчої ради.

Шосте, зменшення витрат на оплату обідів студентам НаУКМА пов’язане із скороченням щорічних надходжень на відповідні іменні фонди (здебільшого відходять літні люди, які їх засновували). Тому ці потреби все більше задовольняються самим університетом згідно з реальними потребами.

Сьоме, витрати на відрядження науковців і студентів НаУКМА розподіляються на рівні факультетів за участю Деканату по роботі із студентами. Ці кошти раз на рік переводяться з МБФ відродження КМА до НаУКМА і факультети, згідно із своїми квотами, самостійно приймають рішення, кого і куди вони відряджають. Це нормальна практика децентралізації й делегування оперативних рішень підрозділам. Оздоровлення співробітників здійснюється подібним чином, але відповідні рішення приймаються профспілковою організацією НаУКМА. Тому МБФ відродження КМА і не повинен деталізувати ці витрати.

Восьме, стаття витрат «Благодійна допомога для придбання чорнозему НаУКМА» призначена не для придбання земельних ділянок для керівництва, як пише Сергій Куделя, а для привезення землі для клумби другого містечка НаУКМА (вхід з вулиці Волоської). У звіті МБФ відродження КМА чітко записано: 2 тисячі 700 гривень. Не зрозуміло, звідки з’явилася інформація про мільйони.

Слід відзначити, що я подаю ці роз’яснення винятково через їхнє публічне значення і тому не буду коментувати неадекватну тональність автора згаданої нотатки на Facebook. В разі потреби з’ясувати подібні питання глибше, це можна буде зробити на Загальних зборах колективу НаУКМА 29 серпня о 12.00, які цього року матимуть статус Академічної конференції.

Додаток: Положення про пільгову оплату освітніх послуг в НаУКМА дітям співробітників НаУКМА

1. Пільгова оплата освітніх послуг НаУКМА дітям співробітників НаУКМА є способом морального та матеріального стимулювання співробітників, для яких робота в НаУКМА протягом п’яти останніх років є основною, і  які не мають порушень трудової дисципліни.

2. Обгрунтоване подання на оплату освітніх послуг дітям співробників НаУКМА подається до Фонду щороку за підписом президента НаУКМА.

3. Одночасно з поданням подаються проекти тристоронніх (НаУКМА, Фонд, Студент) договорів про оплату освітніх послуг, копії паспортів та ідентифікаційні коди кожного студента.

4. У разі відповідності студентів – претендентів на пільгову оплату освітніх послуг – зазначеним вище критеріям, надання всіх необхідних документів та компенсації податку, сплаченого Фондом з вартості освітніх послуг,  Фонд оплачує навчання за перший триместр, перераховуючи кошти на рахунок НаУКМА.

5. Після закінчення триместру НаУКМА подає Фонду звіт про успішність кожного студента, а також підтверження того, що батьки (один з батьків) добросовісно, без порушень трудової дисципліни, продовжують працювати в НаУКМА.

6. Фонд зобов’язується своєчасно, після одержання від НаУКМА потриместрового звіту, оплатити навчання студента в наступному семестрі за таких умов:

– студент має за семестр середній показник успішності не менше 76 балів, який вираховується складанням одержаних балів за всі курси, що на них записаний студент, і діленням одержаної суми на кількість курсів; при цьому студент не повинен мати жодної оцінки нижче 60 балів;

– батьки (один з батьків) студента добросовісно, без порушень трудової дисципліни, продовжують працювати в НаУКМА;

– студентом компенсовано податок, сплачений Фондом з вартості освітніх послуг.

7. У разі невиконання вимог, зазначених у п.6 цього Положення, студент надалі позбавляється наданої йому Фондом пільгової оплати освітніх послуг в НаУКМА. Вдруге така пільга не надається.

Опубліковано у Uncategorized. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *